วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553

รวมข้อสอบ English

รวมข้อสอบ 
พื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ...
ร่วมแบ่งปันที่นี่...
 ขอขอบคุณ วิชาการดอทคอม

    ถ้าเจอเมนูขึ้น..รอสักครู่ แล้ว 
....อย่าลืม คลิก skip this เมนูขวามือบนนะครับ


1.วิชาภาษาอังกฤษ
 http://b4bce5c7.linkbucks.com

2.ข้อสอบเอ็นทรานซ์ภาษาอังกฤษ 1
 http://2ae1d95c.linkbucks.com
3.ข้อสอบเอ็นทรานซ์ภาษาอังกฤษ 2
 
http://7a10fd12.linkbucks.com
4.ข้อสอบเอ็นทรานซ์ภาษาอังกฤษ 3

 http://a24912a0.linkbucks.com
5.ข้อสอบเอ็นทรานซ์ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2548

 http://29c62d09.linkbucks.com
6.ข้อสอบเอ็นทรานซ์ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2547 

 http://823bc09a.linkbucks.com
7. 6.ข้อสอบเอ็นทรานซ์ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2547
http://38b68c25.linkbucks.com
.....................................................................
งานเวลาว่าง...
 อ่านวิธีการ คลิก  http://makemoney-true.blogspot.com/2010/08/blog-post.html

FellowEquality.com


2 ความคิดเห็น:

 1. แนวข้อสอบ กพ.
  คำสั่ง จงหาตัวเลขถัดไปจากอนุกรมหรือลำดับตัวเลขที่กำหนดให้
  ข้อ 1. 1 1 7 9 17 …
  1. 25 2. 28 3. 30 4. 33
  ข้อ 2. 11 33 99 297 891 …
  1. 2,673 2. 2,783 3. 2,571 4. 2,626
  ข้อ 3. 3 4 5 12 21 38 …
  1. 55 2. 59 3. 68 4. 71
  ข้อ 4. 1 3 5 7 10 13 13 17 21 …
  1. 17 2. 19 3. 25 4. 27
  ข้อ 5. 1 3 8 21 55 …
  2 5 13 34 89
  1. 124 2. 134 3. 144 4. 144
  283 223 233 243
  คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
  ข้อ 6. 10 3 7 12 5 7 14 …
  1. 6 2. 7 3. 9 4. 11
  ข้อ 7. ปีนี้ ก. อายุมากกว่า ข . อยู่ 5 ปี อีก 2 ปี ข้างหน้าอายุของ ก .จะเป็น 2 เท่าของ ข .อยากทราบว่าปีนี้ ก. อายุเท่าไร
  1. 6 ปี 2. 8 ปี 3. 10 ปี 4. 12 ปี
  ข้อ 8. พ่อค้าติดราคาสินค้าไว้สูงกว่าต้นทุน 50% แต่ลดราคาให้แก่ผู้ซื้อ 20% ของราคาที่ติดไว้ หากขายสินค้าดังกล่าวได้ พ่อค้าจะได้กำไรกี่ %
  1. 30% 2. 25% 3. 20% 4. 18%
  ข้อ 9. บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คน เมื่อถึงวันปีใหม่ทุกคนจะต้องส่งบัตรอวยพรให้แก่กันและกัน อยากทราบว่าจะมีบัตรอวยพรรวมทั้งสิ้นกี่ใบ
  1. 870 ใบ 2. 900 ใบ 3. 920 ใบ 4.960 ใบ
  ข้อ 10. ถ้ารัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้น 40% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมเพิ่มขึ้นกี่%
  1. 40% 2. 80% 3. 96% 4. 125%
  ข้อ 11. ถ้ารัศมีของวงกลมลดลง 20% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมลดลงกี่%
  1. 20% 2. 36% 3. 44% 4. 64%
  ข้อ 12. แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชุดหนึ่งมี 10 ข้อ ถ้าทำถูกจะได้ข้อละ 10 คะแนน ถ้าทำผิดจะถูกหักออกข้อละ 3 คะแนน นายเปรมศักดิ์ ณ คลองประปา ทำข้อสอบทุกข้อได้คะแนน 61 คะแนน อยากทราบว่าเขาทำข้อสอบดังกล่าวถูกมากกว่าผิดอยู่กี่ข้อ
  1. 3 ข้อ 2. 4 ข้อ 3. 5 ข้อ 4. 6 ข้อ
  ข้อ 13. แอลกอฮอล์เข้มข้น 50% จำนวน 5 ลิตร ผสมกับแอลกอฮอล์เข้มข้น 30% จำนวน 15 ลิตร จะได้แอลกอฮอล์ผสมใหม่เข้มข้นกี่ %
  1. 32% 2. 33.5% 3. 35% 4. 38%
  ข้อ 14. นางสาวพิมพ์นภา ณ คลองแสนแสบขับรถจากกรุงเทพฯ ไปชลบุรี ขาไปขับด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขากลับขับรถกลับเส้นทางเดิมด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาความเร็วเฉลี่ยของการขับรถขับรถไป-กลับ กรุงเทพฯ – ชลบุรีในครั้งนี้
  1. 94 กม./ชม. 2. 96 กม./ชม. 3. 100 กม./ชม. 4. 108 กม./ชม.
  ข้อ 15. คนงาน 7 คน ขุดบ่อ 15 บ่อใช้เวลา 2 วัน ถ้าใช้คนงาน 4 คน ขุดบ่อในเวลา 7 วัน จะขุดได้กี่บ่อ
  1. 30 บ่อ 2. 32 บ่อ 3.35 บ่อ 4. 40 บ่อ
  ข้อ 16. เกษตรกรเลี้ยงหมูเพื่อจำหน่ายใช้เวลา 1 ปี โดยหมูจะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกๆ 4 เดือน และจะขายหมูไปทุก 4 เดือนต่อครั้งๆ ละ 24 ตัว โดยในการขายครั้งสุดท้ายปรากฏว่าขายหมูหมดพอดี จงหาว่าเกษตรกรเริ่มเลี้ยงหมูครั้งแรกกี่ตัว
  1. 21 ตัว 2. 23 ตัว 3. 24 ตัว 4. 26 ตัว
  ข้อ 17. กำหนดให้ 3 * 4 = 25 และ 2 * 3 = 13 แล้ว 2 * (3 * 4) = ?
  1. 452 2. 574 3. 629 4. 742
  ข้อ 18. กำหนดให้ 9 * 7 = 30 และ 4 * 5 = 19 แล้ว 8 * 6 = ?
  1. 20 2. 22 3. 24 4. 26
  ข้อ 19. ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 2 ห้องพบว่า ห้อง ก. มีนักเรียน 40 คน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 70 คะแนน ห้อง ข. มีนักเรียน 45 คน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 60 คะแนน อยากทราบว่านักเรียนทั้ง 2 ห้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยเท่าใด (โดยคะแนนเต็ม 100 คะแนนเท่ากัน)
  1. 63.5 คะแนน 2. 64 คะแนน 3. 65 คะแนน 4. 66.5 คะแนน
  ข้อ 20. ทีมบาสเกตบอลทีมหนึ่งแข่งขันมาแล้ว 60 ครั้ง ชนะ 40 ครั้ง แต่ยังเหลือการแข่งขันอีก 32 ครั้ง ทีมนี้จะต้องชนะอีกกี่ครั้ง จึงจะถือว่ามีสถิติชนะการแข่งขัน 75% ของการแข่งขันทั้งหมด
  1. 26 ครั้ง 2. 29 ครั้ง 3. 30 ครั้ง 4. 31 ครั้ง

  ตอบลบ
 2. เทศบาลตำบลพังโคน
  http://tessaban-phangkhon.blogspot.com/
  *ฝากเว็บไซต์เทศบาลตำบลพังโคนด้วยนะครับ*

  ตอบลบ